Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

KENAPA HARUS MEMBAYAR ZAKAT?Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi nishab atau syarat-syarat ketentuan dalam agama dan disalurkan pada golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana tercantum dalam Al Quran Surat At-Taubah Ayat 60.
"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat. yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana".

Memang secara logika kita mengeluarkan zakat maka harta kita akan berkurang, tetapi menurut ilmu Allah sang Maha Pemberi Rezeki, zakat yang kita keluarkan tidak membuat harta kita berkurang, tetapi malah menambah harta kita berlipat ganda. Seperti yang sudah dijelaskan Allah dalam surat Ar-Rum ayat 39.

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandkan (pahalanya).
Dengan zakat maka kita ikut membantu kemaslahatan bagi orang lain. Jadi bagaimana sahabat? masih ragu mengeluarkan harta untuk berzakat?

Rekening Donasi :

  1. BCA : 392.027.8000 

  2. BCA SYARIAH : 0480.888.999 

  3. BNI BNI SYARIAH : 0732.411.000

  4. BRI SYARIAH : 100.801.6778 

  5. MANDIRI : 138.00.4004444.3

  6. MANDIRI SYARIAH : 704.444.111.4 

  7. MUAMALAT : 521.003.3456 

  8. JATENG SYARIAH : 502.300.4422 

  9. CIMB NIAGA SYARIAH : 761.035.685.900 

A. n Yayasan Solopeduli Ummat  

Konfirmasi:
0857-4087-7041